Årets första övning och högmässa i Esbo domkyrka

06.02.2015 kl. 18:59
Lördagen den 31.1 träffades vi för att ha årets första övning. På förmiddagen hade vi en trumworkshop med Toivo Hellberg och Anton Westerlund. Efter lunchpausen tog vi itu med sångerna. FMS har nu sitt fokus på Asien och således har Furaha också på sin repertoar en del asiatiska sånger.
På söndagen deltog Furaha i huvudhögmässan i Esbo domkyrka. Efteråt var det kyrkkaffe och kören sjöng även vid det här tillfället några sånger. Den här dagen inleddes insamlingen Gemensamt ansvar för krisdrabbade områden, vilket togs upp under kyrkkaffet. Kören fick mycket positiv feedback från hjärtliga församlingsanställda och medlemmar.