Vad är Furahakören

Furahakörens namn kommer från ordet furaha, som är swahili och betyder glädje. Swahili är ett språk som talas i stora delar av östra Afrika. Som kör vill vi vara bärare och spridare av glädjebudskapet om Jesus Kristus. Furahakören grundades år 1974 av ett gäng eldsjälar med Gunvor ''Guggo'' Helander i spetsen, och har fungerat oavbrutet sedan dess. Dess nuvarande dirigent är Fiona Chow. Furahakören är en av Finska Missionssällskapets fyra körer, och den enda som har svenska som sitt verksamhetsspråk. De andra körerna är Jakaranda, Amani och Safarikuoro. Förutom körerna har FMS också mindre musikgrupper och en dramagrupp.

Den viktigaste uppgift kören har är att sprida evangeliets glädjebudskap och att inspirera och inspireras till missionsarbete genom att framföra sånger från kristna kyrkor i hela världen. Ett värdefullt medel för denna uppgift är utlandsresor till olika missionsfält runt om i världen. Kören har bl.a. besökt Venezuela, Tyskland och Frankrike, Hongkong och Taiwan samt Senegal. Körens senaste utlandsresa som företogs under sommaren 2008 gick till ryska Karelen, där körmedlemmarna fick bekanta sig med missionsarbetet på plats. År 2005 besöktes Finska Missionssällskapets arbetsfält i Tanzania samt Svenska Lutherska Evangeliföreningens arbetsfält i Kenya. Kören har också gjort ett antal inspelningar av vilka den färskaste, som gjordes tillsammans med Finska Missionssällskapets övriga körer, gavs ut i januari 2009.

Furahakören består av drygt 20 aktiva medlemmar i olika åldrar som kommer från hela Svenskfinland. Kören samlas ett veckoslut i månaden för att öva och uppträda, oftast i ett par olika församlingar i Borgå stift. Att kören inte samlas till övning varje vecka betyder också att man kan vara med oberoende av om man bor i Ekenäs, Åbo, Vasa eller Helsingfors. Förutom dessa körveckoslut uppträder kören också i mindre grupper efter behov.

Den kördräkt som Furahakören för närvarande använder är sydd i Senegal av lokala skräddare. Herrarnas dräkter följer den traditionella senegalesiska klädstilen med vida byxor, lång skjorta och mössa, medan damernas dräkter är av mer västerländskt snitt. Våra dräkter har tagits väl emot av vår publik, bland annat har det sagts att det är som om solen kommit in med oss. Vi gläder oss givetvis över detta fina mottagande!