Missionsfesten i Vasa 6-8.6 2014

22.08.2014 kl. 18:12
I början på juni samlades många människor från olika delar av Finland till FMS:s Missionsfest i Vasa för att få höra lite om hur det är på missionsfälten runt om i världen. Andra viktiga inslag är förståss gemenskapen och sången och musiken och det stod bland andra Furahakören och Loruvani Choir för.

Från Furahas sida var det 19 vuxna och 9 barn som hade möjlighet att vara med på missionsfesten. Så vi blev en liten men representativ kör. Vi sjöng vid ett flertal tillfällen både som ledare vid allsånger men också mera traditionellt uppträdande. Våra sånginslag välkomnades av publiken.